Slovak Academy of Sciences, Institute of Materials and Machine Mechanics

Esittely

Lue virallinen kuvaus

Nykyään Slovakian tiedeakatemia menestyksellisesti esittelee itsensä kansallisesti ja maailmanlaajuisesti perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen tulosten kautta. Se koostuu 69 organisaatiosta, joista 48 on talousarviota ja 21: tä tuetaan. Akatemia julkaisee 57 tieteellistä ja ammattimaista aikakauslehteä ja 8 vuosikirjaa. SAS: llä on 51 tieteellistä ja tieteellistä yhdistystä, yhteiskuntaa ja liittoa, jotka toimivat kansalaisjärjestöjen lain mukaisesti. Kokoonpano, tiedeneuvosto ja puheenjohtajuus ovat Akatemian itsehallintoelimiä.

SAS: n tehtävä

SAS on kansallinen laitos, joka harjoittaa tieteellistä tutkimusta Slovakiassa itsenäisenä yliopiston ulkopuolisena tutkimuslaitoksena, joka rahoitetaan pääasiassa julkisesta taloudesta. Tällaisella tutkimuksella on Slovakian perinne; sen olemassaolo on perusteltua tutkimuksen erittäin järjestelmällisen ja keskittyneen luonteen vuoksi, mikä mahdollistaa sen liittämisen ihmisen tietämyksen kehitykseen maailmanlaajuisesti. SAS: n tutkimuksesta saadut näkökulmat perustuvat näyttöön ja ovat laadullisesti vertailukelpoisia ulkomailla tehtyjen tutkimusten kanssa.

SAS on itsenäinen luonnontieteellinen ja tutkimuslaitos, joka on perustettu laissa. Sen tavoitteena on tehdä perustutkimusta luonnontieteellisissä, teknisissä, lääketieteellisissä ja yhteiskuntatieteellisissä sekä humanistisissa tieteissä sellaisilla aloilla, jotka ovat innovatiivisia, henkilöstöä ja tutkimusinfrastruktuuria vaativia ja jotka kehittävät innovatiivista teknologiaa ja diagnostiikkaa. Sen päätavoitteena on parantaa tietoa Slovakian ja sen kansalaisten kehityksestä. Akateemisen arvosanat perustuvat riippumattomaan tieteelliseen tutkimukseen (ilman poliittista sitoutumista), kriittiseen ajatteluun, erinomaiseen tietoon, korkeaan osaamiseen ja erikoistumiseen, tehokkaaseen kilpailukykyyn ja monitieteelliseen yhteistyöhön.

Akateemikko täyttää yhteiskunnallisen tehtävänsä suhteellisella roolillaan tietämyksen lisäämiseksi kansainvälisen yhteistyön kautta tieteellisessä pyrkimyksessä edistämällä progressiivista teknologiaa, patentteja, innovaatioita, osaamista ja tiedon siirtämistä monille käytännön toteutuksen aloille. Akatemialla on vakiintunut tutkimusinfrastruktuuri, joka täyttää kansainväliset vaatimukset. Sen työntekijät muodostavat ainutlaatuisen ja korvaamattoman määrän henkistä vaurautta, joka keskittyy erinomaisiin tieteellisiin persoonallisuuksiin ja tutkimusryhmiin. Ilman näiden ihmisten arvokasta työtä Slovakian kansallista ja kulttuurista identiteettiä ei olisi mahdollista kehittää. SAS on laitos, jolla on suuret mahdollisuudet kehittää Slovakian taloutta, teknologia-aluetta, yhteiskuntaa ja turvallisuutta. Näiden etujen pohjalta akatemia tekee yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin muiden kuin akateemisten yksiköiden kanssa tarjoamalla heille tieteellistä tietoa, joka auttaa ratkaisemaan ongelmia ja kehitystehtäviä.

SAS tekee yhteistyötä yliopistojen kanssa monin tavoin ja osallistuu niiden tieteelliseen tutkimukseen. SAS: llä on myös välttämätön rooli korkeakouluopiskelijoiden koulutuksessa, erityisesti jatko-opiskelijoiden koulutuksessa sekä asiantuntijoissa keskeisillä ja erittäin erikoistuneilla (harvinaisilla) alueilla, joita ei opeteta tai opiskella yliopistoissa.

Akateemikko kehittää tutkimustoimintaansa omien tieteellisten organisaatioidensa kautta, jotka ovat pääsääntöisesti mukana kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, jotka rahoitetaan avustuksista. Tämän puitteissa akatemia tekee tutkimusta, jossa keskitytään nykyisiin maailmanlaajuisiin kysymyksiin (esim. Ilmastonmuutos, veden, maaperän ja ilman laadun uusiminen ja ylläpito, ympäristöriskien hallinta, biologisen monimuotoisuuden suojelu, bioteknologia ja väestön terveys) (esim. kasvava epätasa-arvo ja sosiaalisen yhteisvastuullisuuden, sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjäytymisen, ikääntymisen, muuttoliikkeen ja turvallisuuden kysymykset), kulttuuriperinnön suojelu ja kehittäminen (Slovakian kansalliskustus, nykyajan Slovakian kielen sanasto, Slovakian kirjallisuuden kirjasto ja tietosanakirja Beliana) ja yksityiskohtainen alueellinen tutkimus. Akateemilla on myös järjestelmällinen tutkimus Slovakian tasavallan valtion rakennuttajista (sen yhteiskunnalliset, taloudelliset, oikeudelliset ja koulutusjärjestelmät), joka tarjoaa kriittisiä näkemyksiä globaalien kehityssuuntausten valossa ja joka rakentaa ainutlaatuisen dokumentaation ja arkistointiratkaisun Tässä suhteessa.

Oppilaitoksessa tarjolla ohjelmia seuraavilla aloilla:
  • Englanti

Katso PhD »

Ohjelmat

Tämä koulu tarjoaa myös:

PhD

Phd Progressiivisissa Materiaaleissa Ja Materiaalisuunnittelussa

Opetus kampuksella Kokopäiväinen Osa-aikainen 4 - 5 vuotta September 2018 Slovakia Bratislava + 1 lisää

Materiaali- ja konemekaniikan instituutti on jatko-opinto-oppi tohtorin (PhD) opinto-ohjelma: Progressiivinen materiaali- ja materiaalisuunnittelu, opintoalat 5.2.26 Materiaalit (yhteistyössä Slovakian teknillisen yliopiston kanssa, materiaalitekniikan ja teknologian tiedekunta Trnava) [+]

Materiaalitieteiden ja koneiden mekaniikan instituutti Slovakian tiedeakatemia kuuluu slovakialaisen tiedeakatemian perustamaan instituutioiden ryhmään. Se on perustettu vuonna 1980 perustetun 1953 perustetun Metallimateriaalien Institute SAS: n ja 1956 perustetun Institute of Machine Mechanics SAS: n fuusion seurauksena.

Missio ja visio

Ihminen pysyvästi unelmoi unelma nopeista, kevyemmistä ja energiatehokkaimmista laitteista, jotka helpottaisivat elämää tai yksinkertaisesti olisivat ympäristöystävällisempiä. Yksi unelma tarvitsee uuden materiaalin kehittämisen.

Materiaali- ja konemekaniikan instituutin tehtävänä on kehittää uusia, kehittyneiden materiaalien tutkimusta ja kehittämistä, joka perustuu ei-rautametalleihin ja ratkaisemaan monenlaisia ​​asiaan liittyviä kysymyksiä - uusien materiaalien erikoisteknologian kehittämisestä tutkimalla ja karakterisoimalla sisäinen rakenne, analyyttinen ja numeerinen mallintaminen ominaisuuksien simulointi.... [-]